Webový design a řešení pro firmy a soukromé osoby v České Republice
+420 608 713 199

Jednoduchá syntaxe pro @font-face

Portál fontspring.com zveřejnil nový jednoduchý příklad css pro @font-face, který je kompatibilním s různými prohlížeči:

@font-face {
  font-family: 'MyFontFamily';
  src: url('myfont-webfont.eot?') format('eot'), 
     url('myfont-webfont.woff') format('woff'), 
     url('myfont-webfont.ttf') format('truetype'),
     url('myfont-webfont.svg#svgFontName') format('svg');
}

Dříve pro ie < 9 bylo nutno dodávat osobní @font-face definice z důvodu chyby v parseru css, kvůli níž se považovalo jako jméno souboru od první závorky až do poslední, a proto nebylo možně mít několik formátu v jedné @font-face definice. Nicméně, nalezené řešení umožnilo nám obejit tuto chybu. Řešení záleží v mřížku po skončení jména EOT-souboru. Ano, takové jednoduché řešení umožnilo zkrátit kód css.

Máte zajem o naše služby?
Najměte si nás